Trefwoord:

Aanvraag NOW 6 april van start

27-03-2020
Aanvraag NOW 6 april van start

Onlangs hebben wij u geïnformeerd dat de werktijdverkortingsregeling (WTV) vervangen is door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Na het weekend gaan de meeste noodloketten ... lees meer

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

25-03-2020
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De werktijdverkortingsregeling (WTV) is inmiddels vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ... lees meer

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

25-03-2020
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De werktijdverkortingsregeling (WTV) is inmiddels vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ... lees meer

BKenP en het coronavirus

19-03-2020
BKenP en het coronavirus

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden met betrekking tot het Coronavirus. Hierdoor hebben wij ook besloten aanvullende maatregelingen te treffen om ... lees meer

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

26-03-2020
Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. In een procedure ... lees meer

Schending aanzegverplichting en opzegging in strijd met de wet

26-03-2020
Schending aanzegverplichting en opzegging in strijd met de wet

Een procedure bij de kantonrechter had onder meer betrekking op de duur van de tussen werkgever en werknemer gesloten arbeidsovereenkomst en de gevolgen daarvan. Het dienstverband was aangevangen op ... lees meer

Ontslag op staande voet

19-03-2020
Ontslag op staande voet

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een dringende reden. De opzegging om een dringende reden moet zo spoedig mogelijk worden gedaan nadat ... lees meer

Rechtspraak gesloten tot 6 april

19-03-2020
Rechtspraak gesloten tot 6 april

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Alleen zaken waar een rechterlijke beslissing niet ... lees meer

Noodpakket maatregelen coronacrisis

18-03-2020
Noodpakket maatregelen coronacrisis

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen. Dit noodpakket geldt voorlopig voor een periode van drie maanden ... lees meer

Werktijdverkorting wegens coronavirus

12-03-2020
Werktijdverkorting wegens coronavirus

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Deze regeling geldt bij buitengewone ... lees meer

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

12-03-2020
Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel ... lees meer

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

12-03-2020
Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

De totstandkoming van de overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is vormvrij. Er moet sprake zijn van een aanbod van een van de partijen om de arbeidsovereenkomst te ... lees meer