Er is nog nooit een ondernemer een zaak begonnen omdat hij de cijfermatige kant zo leuk vindt. Voor veel ondernemers zijn cijfers synoniem voor de balans en de verlies- en winstrekening. Het hoort erbij. En dat terwijl de cijfers van uw bedrijf dé stuurinformatie zijn om uw strategie op te baseren.

Managementinformatie

De omzet per vierkante meter kan voor een winkelier een indicatie zijn dat z’n concurrentiepositie in gevaar komt. En een dalende productiviteit per medewerker kan voor een machinefabriek aanleiding zijn voor een efficiencyslag. Cijfers zijn belangrijke indicatoren voor uw bedrijf. Bij BOEKESTIJNKESTER EN PARTNERS vinden we het een uitdaging u als ondernemer het belang van die management-informatie te laten inzien. Als ijkpunten voor de koers die u wilt volgen. Dat doen we op een praktische en begrijpelijke manier. Want met de ondernemende en creatieve blik die ons eigen is, weten we dat snel schakelen vereist is.

Adviseur en accountant

Zij aan zij met de ondernemer aan het stuur: die positie zijn we gewend. Soms sturen we ook samen, bijvoorbeeld in geval van ingrijpende beslissingen. Als adviseur en accountant zijn we gewend om met u anders naar die cijfers te kijken. Met een dienstverlening die compleet en op maat is: van de jaarrekening tot tussentijdse rapportages en begrotingen, van het inrichten tot het beoordelen van de efficiency van uw administratie, van adviezen over automatisering tot en met bedrijfseconomische analyses.

Kennismaken?

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Maak direct een afspraak met een van onze accountants, bij ons op kantoor in Rijswijk of bij u op locatie! Wij gaan graag (geheel vrijblijvend) met u in gesprek.